Năng lực sản xuất

- Diện tích nhà xưởng (Workshop area): 2.200 m2
- Nhà điều hành (Office): 405 m2
- Nhà kho nguyên liệu và thành phẩm (Warehouse): 576 m2
- Tổng diện tích đất (Total area): 7.528 m2
- Công suất thiết kế (Design Capacity): 200 tấn/ tháng

Danh mục máy móc, thiết bị

equipment1equipment2

Hình ảnh máy móc, thiết bị